MK EN

Специјализација

CERTIFIED CONTROLLER - CC


Сертификациона програма

CERTIFICATION FOR CORPORATE GOVERNANCE and COMPLIANCE - CCGC


Сертификациона програма за финансиска специјализација

CERTIFIED ENTERPRISE RISK MANAGER® CERM


Сертификациона програма

CERTIFIED PORTFOLIO MANAGER - CPfM


Сертификациона програма за финансии

CERTIFIED PROJECT MANAGER (WF & AG) - CPjM


Сертификациона програма за специјализација

CERTIFICATION IN BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA - CBI & BD


Cертификациона програма за ИТ специјализација

CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST - CTFS


Cертификациона програма за банкарска специјализација

CERTIFICATION IN BANKING SUPERVISORY STANDARDS - CBSS


Cертификациона програма за банкарска специјализација

CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST - CCS


Едногодишна сертификациона програма за финансиска специјализација

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST - CAS


Сертификациона програма за финансиска специјализација

CERTIFIED RISK MANAGER & CREDIT ANALYST - CRM & CA


Сертификациона програма за банкарска специјализација

CERTIFIED BRANCH MANAGER - CBM


Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by