MK EN

Новости

04.11.2021 15:00:40 Работен доручек со г-дин Ото Граф, заменик амбасадор и раководител на економскиот оддел во Амбасадата на С.Р. Германија во Скопје


Работен доручек со г-дин Ото Граф, заменик амбасадор и раководител на економскиот оддел во Амбасада

15.12.2020 12:36:27 CERTIFIED CONTROLLER | German diploma with IGC quality standards


CERTIFIED CONTROLLER German diploma with IGC quality standards АБИТ, во мај 2015 г. со добивањ

06.12.2018 16:49:54 ЗАЕДНИЧКАТА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СЕРТИФИКАЦИЈАТА И СТРУЧНОТО ГЕРМАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ


ЗАЕДНИЧКАТА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СЕРТИФИКАЦИЈАТА И СТРУЧНОТО ГЕРМАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ Претставни

22.08.2016 10:57:52 АБИТ АНАЛИЗА: СОВРЕМЕНОТО БАНКАРСТВО ДЕНЕС


14.09.2014 АБИТ АНАЛИЗА: СОВРЕМЕНОТО БАНКАРСТВО ДЕНЕС Во теоријата и праксата денес, постои к

22.08.2016 10:45:28 АБИТ АНАЛИЗА: УСПЕШНОСТА И ПРОФИТАБИЛНОСТА НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ


14.09.2014 АБИТ АНАЛИЗА: УСПЕШНОСТА И ПРОФИТАБИЛНОСТА НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ Во изминативе н

22.08.2016 10:37:36 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF EBTN MEMBERS


14.09.2014 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF EBTN MEMBERS Обраќање на Доц. д-р Синиша Наумоски,

22.08.2016 10:25:22 Е-БАНКАР ПРВО БЕСПЛАТНО СПИСАНИЕ ЗА ФИНАНСИИ


14.09.2014 Е-БАНКАР ПРВО БЕСПЛАТНО СПИСАНИЕ ЗА ФИНАНСИИ АБИТ, сака да Ве информира дека од 01

22.08.2016 10:21:29 АБИТ – ГОЛЕМА ГОРДОСТ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


14.09.2014 АБИТ – ГОЛЕМА ГОРДОСТ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА     (АБИТ) Академи

22.08.2016 10:14:38 ПРВ РАБОТЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АБИТ


17.09.2014 ПРВ РАБОТЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АБИТ     Во просториите н

19.08.2016 16:32:58 ВТОР УСПЕШЕН СЕМИНАР НА АБИТ


23.09.2014 ВТОР УСПЕШЕН СЕМИНАР НА АБИТ    Под мотото „ABIT-THANKSG

19.08.2016 16:28:51 АБИТ ВО ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА


28.09.2014 АБИТ ВО ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА На покана на Хрватскиот институт з

19.08.2016 16:08:11 EBTN SETTING NEW STANDARDS IN BANK SECTOR TRAINING


29.09.2014 EBTN SETTING NEW STANDARDS IN BANK SECTOR TRAINING   BRUSSELS/BELGIUM, 22 Se

19.08.2016 16:04:07 ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА CО ПОДДРШКА НА АБИТ


20.10.2014 ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА CО ПОДДРШКА НА АБИТ     Централната банка ќе даде

19.08.2016 15:08:49 GENERAL ASSEMBLY IN EBTN MEMBERSHIP


16.01.2015 GENERAL ASSEMBLY IN EBTN MEMBERSHIP   09/01/2015, Франкфурт (Република Гер

19.08.2016 14:42:19 ICAAP- ВНАТРЕШНА ПРОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)


22.01.2015 ICAAP- ВНАТРЕШНА ПРОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)  

11.06.2016 21:31:07 ПОТПИШАНО СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ВО БРИСЕЛ


17.02.2015 ПОТПИШАНО СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ВО БРИСЕЛ   АБИТ стана првата институциј

11.06.2016 19:21:02 ЗАПОЧНА СО РАБОТА „ABIT SCHOOL OF CONTROLLING“


16.02.2015 ЗАПОЧНА СО РАБОТА „ABIT SCHOOL OF CONTROLLING“   Денес во прос

11.06.2016 19:20:21 СОПСТВЕНА СЛИКОВИТА ИЛУСТРАЦИЈА НА НОВАТА ПРОГРАМА НА „EUROPEAN CENTRAL BANK“, НАРЕЧЕНА „КВАНТИТАТИВНО ОЛЕСНУВАЊЕ“


24.01.2015 СОПСТВЕНА СЛИКОВИТА ИЛУСТРАЦИЈА НА НОВАТА ПРОГРАМА НА „EUROPEAN CENTRAL BANK&ld


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by