MK EN

Пријава за учествоOдберете семинар:28.06.2022 година

5-ТА МЕЃУНАРОДНА КОНТРОЛИНГ КОНФЕРЕНЦИЈА: „ПРЕДИЗВИЦИ ВО КОНТРОЛИНГОТ: ОДРЖЛИВОСТ | НОВИ БИЗНИС МОДЕЛИ | ТРАНСФОРМАЦИЈА | КРИЗА“

АПЛИЦИРАЈ

Датум: 28.06.2022 година
Рок за пријавување: 24.06.2022 година
Локација: Хотел Панорамика/онлајн преку ZOOM апликацијата (хибридно)
Време: 13:00 - 18:00 часот
Котизација: 60 eвра (3.700 денари)
– за вториот пријавен учесник од истата институција 50% попуст (30 евра (1.800 денари)), третиот од истата институција доаѓа бесплатно;
– членовите на Македонската банкарска асоцијација (МБА) добиваат попуст од 70% (20 евра (1.200 денари));
– алумни на Хајделберг Институтот и АБИТ добиваат попуст од 70% (20 евра (1.200 денари)).
На крајот од конференцијата, секој учесник добива сертификат.
Конференцијата се одржува на англиски/македонски јазик.

Контакт: +389 2 3 125 500, +389 70 355 656

А Г Е Н Д А

13:00 - 13:20 h - Welcoming and opening speech

 Prof. Dr. Ronald Gleich, Director at Center for Performance Management & Controlling, Frankfurt School of Finance & Management
 Sanja Lukarevska, Director of the public revenue office of the R.N. Macedonia
 Slavko Projkoski, Chief Financial Officer at Makedonski Telekom AD Skopje
 Prof. Dr. Sinisha Naumoski, Director at ABIT & Heidelberg Institute of Skopje and Member of the Board at Central Bank

13:20 – 13:40 SERVITIZATION, A NEW CHALLENGE FOR CONTROLLERS AND CFO’S – LECTURE (INSIGHTS OF ICV THINK THANK RESEARCH)

Prof. Dr. Ronald Gleich
Director at Center for Performance Management & Controlling, Frankfurt School of Finance & Management

Тој беше извршен директор на Институтот за иновации, трансформација и претприемништво (SITE) во Страшег на бизнис школата EBS од 2007 до 2020 година. Ги заврши своите докторски студии на Универзитетот во Штутгарт во областа Контролинг. Глеих ја заврши својата хабилитација на Универзитетот во Штутгарт на тема „Систем за мерење на перформансите“ во 2000 година. Од 1998 до 2005 година, тој ја предводеше канцеларијата на консултантската компанија за менаџмент Horváth & Partners во Штутгарт; од 2002 година како партнер.Тој стана професор по индустриски менаџмент на EBS во 2003 година и беше одговорен за различни области: помеѓу 2003 и 2005 година, тој беше проректор за образование и извршен директор на EBS. Од 2007 до 2012 година, професорот Глејх беше извршен директор на EBS Executive Education GmbH. Од 2009 година, тој е раководител на оперативниот оддел во EBS (поранешен Оддел за управување со иновации и претприемништво).


13:40 – 14:00 PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE CRISIS PERIOD - INSIGHTS OF THE DEUTSCHE TELEKOM / Makedonski Telekom AD Skopje

Slavko Projkoski
Chief Financial Officer at Makedonski Telekom AD Skopje

Г-дин Пројкоски ја започна својата кариера во Македонски Телеком во 1995 година, каде бил назначуван на повеќе менаџерски позиции, главно во областа на финансиите, меѓу кои Извршен директор на Областа за контрола и Раководен директор за финансии. Токму поради резултатите постигнати во рамките на неговото работење, тој во 2007 година беше назначен на позицијата Главен директор за финансии на Македонски Телеком. Тој од 25 февруари 2010 година ја извршувал функцијата Главен директор за финансии на Македонски Телеком и T-Mobile Mакедонија, а од 8 април 2013 и функцијата Главен оперативен директор на Т-Мобиле Македонија.
Пројкоски е дипломиран електроинженер и има големо искуство во телекомуникациската индустрија.

14:00 – 14:20 AGILE TRANSFORMATION

Aresu Behdjati
Associate Vice President, Siemens Advanta Consulting

Таа има повеќе од 15 години искуство во бизнис агилност и ја стекна својата широка експертиза во различни средини и домени (на пример, индустријата MedTech) преку различни улоги во Siemens (на пр., Раководител за истражување и развој). Од 2019 година таа е соработник - потпретседател во Сименс Адванта Консалтинг и ја предводи праксата за деловна агилност. Во оваа улога, таа можеше да поддржи различни клиенти внатре и надвор од Сименс во спроведувањето на „Scaled Agile“ за големи проекти и програми, како и агилна трансформација за различни организации.


14:20 – 14:40 DIGITAL TRANSFORMATION OF CFO PROCESSES


Markus Brenner
Principal Horvath

Директор и раководител на одделот за процеси и автоматизација на претпријатијата во Хорват, Штутгарт. Повеќе од 20 години ги поддржува компаниите во воведувањето и понатамошниот развој на пристапите за управување со процесите и интеграцијата на процесите во корпоративниот менаџмент.

14:40 – 14:55 Break

14:55 – 15:15 COST CONTROL IN CRISIS AND THE IMPACT ON PLANNING FOR 2022

Milka Rataikoska Joleska
Head of Finance at Sparkasse Bank AD Skopje

Над 20 години работно искуство претходно во Охридска банка и сега во Шпаркасе банка во многу банкарски процеси, но најмногу во финансии, сметководство, контрола и АМЛ. Во текот на кариерата имам активен придонес во многу банкарски проекти за развој на систем за известување, систем за буџетирање и контрола на трошоците. Како дел од АМЛ во целиот период имам директна вклученост во процесите на управувањето со ликвидносниот, валутниот и каматниот ризик. Во текот на изминатите повеќе од 20 години имав можност да бидам дел од многу исклучителни предизвици како што се продажбата на Охридска банка на Сосиете Женерал, координирање на финансиската консолидација на Охридска банка со Сосиете Женерал како и процесот на присоединување на Охридска банка во Шпаркасе банка.

15:15 – 15:35 VALUE CHAIN CONTROLLING IN TIMES OF CRISIS: INSIGHTS FROM A FRANKFURT SCHOOL STUDY

Dr. Holger Schober
CEO Hiteco / China and Partner of Frankfurt School

Експерт за глобални извори и управување со перформансите на синџирот на снабдување. Тој има искуство со индустрија, консалтинг и академија и живее во Азија од 2008 година (Кина, Индија). Неговата сегашна домашна база е Шангај (Кина), каде што работи како потпретседател на продажбата за кинеската компанија наречена Hiteco, снабдувач на делови и компоненти по нарачка. На почетокот на оваа година, д-р Шобер стана надворешен проектен советник на Центарот за управување и контролинг на перформансите (CPMC) за да ја пренесе целата своја експертиза и искуства со локалните и глобалните синџири на снабдување.

15:35 – 15:50 INSIGHT: "CONTROLLING / MANAGING AN ACCOUNTING ORGANIZATION OF DECENTRALIZED UNITS”

new study of our partners from the Frankfurt School of Finance and Management in Germany
Presentation of use cases of results of new study

Prof. Dr. Ronald Gleich
Director, Center for Performance Management & Controlling at Frankfurt School of Finance & Management

PhD c. Nils Gimpl
Researcher, Frankfurt School of Finance & Management

15:50 – 16:00 Break 

16:00 – 17:00  PANEL: NEW BUSINESS MODELS – REORGANIZATION OF CONTROLLING & FUTURE CORPORATE MANAGEMENT

Moderator:

PhD c. Nils Gimpl, Researcher, Frankfurt School of Finance & Management

Професионална кариера: Истражувачки асистент / кандидат на докторски студии на Франкфуртската школа за финансии и менаџмент, кој работи на стратегија и организација на финансискиот директор на Horváth. Неговата дипломска теза гласи: „Контролинг процеси и ИТ“. Има стажирано во деловната единица за Контролинг во Bosch, Јапонија, како и во Siemens AG.
Проектно искуство/истражувачки области: Развој на дизајни и анкети на студии; Евалуација и анализа на студиите; Подготовка и спроведување на конференции, состаноци и работни групи; Понатамошен развој на стратешко планирање на работна сила во голема германска осигурителна компанија; Понатамошен развој на персонал за контролинг во голема германска осигурителна компанија, и друго.

Speakers: 

 

Dr. Holger Schober, CEO Hiteco / China and Partner of Frankfurt School

Експерт за глобални извори и управување со перформансите на синџирот на снабдување. Тој има искуство со индустрија, консалтинг и академија и живее во Азија од 2008 година (Кина, Индија). Неговата сегашна домашна база е Шангај (Кина), каде што работи како потпретседател на продажбата за кинеската компанија наречена Hiteco, снабдувач на делови и компоненти по нарачка. На почетокот на оваа година, д-р Шобер стана надворешен проектен советник на Центарот за управување и контролинг на перформансите (CPMC) за да ја пренесе целата своја експертиза и искуства со локалните и глобалните синџири на снабдување.

Dragan Ilievski, CFO at FILA GRUPA doo Skopje / ABIT controlling trainer

Професионалец со 22 години работно искуство, од кои 1 година во Шпедиција, повеќе од 20 години во Шпаркасе Банка Македонија и 1 година во ФИЛА Група Скопје.
Во моментов сум Главен финансиски директор во ФИЛА Група која се состои од вкупно 10 компании, 7 во Македонија и 3 во Србија. Главни активности на компаниите се: Управување со недвижен имот, Трговија на големо со електроматеријали, Трговија на мало – концепт Направи сам, Продажба на автомобили (КИА и Волво), Транспорт и логистика и Осигурување.
Претходно Директор на Сектор Финансии во Шпаркасе Банка со главна одговорност за Сметководство, Контролинг, Известување и Управување со активата и пасивата – ALM.

 

Hristina Nasevska, Controlling Direktor at Croatia osiguruvanje AD Skopje

Дипломиран економист со работно искуство од 22 години, од кои 16 години во финансиски институции во делот на финансии, сметководство и контролинг.
Активно учество во водење на проекти за воспоставување и имплементација на регулативи, автоматизација и зголемување на ефикасноста и ефективноста во работењето преку изнаоѓање на нови решенија, подобрување на оперативните процеси.
Овластен сметководител, учесник на повеќе семинари од областа на финансии и контролинг.

 

M-r Zhivko Dimovski, CFO / Head of Finance and Administration at KOSTAL Group

Живко Димовски е Раководител на Финансии и Администрација во КОСТАЛ Македонија, дел од КОСТАЛ – германска фамилијарна групација која е глобален лидер во дизајн и производство на напредни електронски и мехатронски производи за автомобилската индустрија.
Живко Димовски е меѓународно образован лидер со искуство од различни деловни средини и култури при што континуирано го поддржува развојот на КОСТАЛ Македонија во високопродуктивна компанија во рамките на Групацијата КОСТАЛ. Г-дин Димовски поседува меѓународна диплома за извршни МБА студии, член е на АЦЦА (Глобална асоцијација на овластени сметководители) и неодамна беше дел од програмата за лидерство Зафировски поддржана од Македонија 2025 на Келог школата за бизнис при Нортвестерн универзитетот во САД.
Г-дин Димовски ја започна својата професионална кариера во КПМГ во рамките на тимот за ревизија и уверување во Македонија и Бугарија, продолжи со Грант Торнтон во Македонија и Косово, а потоа премина во производствената индустрија како дел од Вабтек корпорација пред да го започне својот ангажман за КОСТАЛ Македонија. Во неговата сегашна улога, г-дин Димовски ги воспостави одделите за финансии и контролинг, а од ноември 2020 дополнително раководи и со одделите за набавки, ИТ и администрација на продажби со докажани одлични резултати.

 

Marina Veselinska, | ACCA | M.A., Manager of Planning and Analysis Department at Makpetrol AD Skopje

Раководител на Секторот за план и анализа во Макпетрол А.Д.. Во изминатите години се стекна со значајно искуство и знаење за деловното работење, контролингот, финансиите, сметководството и ревизијата. Таа има значајно искуство во ревизијата, како на финансиски, така и на нефинасиски институции. Марина е Магистер по сметководство и контролинг и е Член на Асоцијацијата на овластени сертифицирани сметководители (ACCA).


17:00 – 17:15 Q / A

17:15 – 18:00 WORKSHOPS / CASE STUDIES
A.
USE MACHINE LEARNING SUCCESSFULLY FOR
STRATEGY AND FORECASTING

 

Jasna Stoimirovska Velickov, CEO at AREL NEUROMARKETING Kochani

Основач на Арел невромаркетинг, лабораторија за анализи, истражувања и едукација.
Со невромаркетинг се занимава повеќе од една деценија и сум пионер во апликацијата на невронауката во маркетингот во нашиот регион. Член сум на меѓународната невромаркетинг бизнис асоцијација NMSBA, и се залагам за користење на нови иновативни технологии и за брз напредок на маркетинг индустријата. Кариерата како аналитичар на трговските пазари ја започнав во Nielsen, Оксфорд, Велика Британија, а практично знаење и работа со невромаркетинг методологијата стекнав во Данска и Холандија. Денес користам напредна биометриска технологија и вештачка интелигенција за увид во однеувањето на купувачите заснован на научни принципи. Работи кои што некогаш сме ги само претпоставувале или по интуиција верувале дека се вистинити, сега прецизно ги мериме.
Покрај тоа што им помагам на компаниите да разберат каква улога игра нивниот бренд во животот на купувачите, активно сум вклучена и во фамилијарниот бизнис Аграр Ко. Одговорна сум за меѓународна продажба и претставување на компанијата на саемите за прехрана во Европа и пошироко.

 

Dusko Todevski, YAGEO-KEMET Electronics data science projects - machine learning and artificial intelligence solutions

Професионално искуство и докажана експертиза во многу корпоративни проекти за наука за податоци и вештачка интелигенција. Исто така, клучен влијателен фактор во имплементацијата на различни решенија за деловна интелигенција. Истражувачки интерес: невронски мрежи, „reinforcement“ учење, економетрија и статистика. Тековен ангажман – докторант на бизнис економија. Предавач по деловна интелигенција и големи податоци во Институтот ХАЈДЕЛБЕРГ во Скопје. Публикации и трудови – Бројни трудови кои вклучуваат машинско учење, вештачка интелигенција, економетрија и статистика со деловна апликација.


B.
CRITICAL SUCCESS FACTORS AND KPI’S FOR GROWTH OF MACEDONIAN STARTUPS

 

Ivana Stankovich, Strategic Advisor at Fund for Innovations and Technology Development

Ивана Станковиќ е финансиски експерт со 14+ години искуство во приватниот и државниот сектор.
Во моментов таа е ангажирана како советник во Фондот за иновации и технолошки развој во РСМ, водечка владина организација одговорна за развојот на македонскиот стартап екосистем. Во Фондот, таа беше клучна во развојот на новото портфолио на производи на организацијата, вклучително и Програмата за корпоративни иновации, Националниот стартап совет, Националната стратегија за вештачка интелигенција (во развој) и првиот инвестициски фонд на Владата.
Претходно беше специјален советник во Министерството за финансии каде даваше совети и експертиза за прашања поврзани со финансискиот систем и макроекономијата, меѓународните финансии и управувањето со јавниот долг, како и целокупното управување со јавните финансии. Таа беше одговорна за комуникација со големи меѓународни финансиски институции поврзани со јавниот долг и обезбедување финансирање за капитални инвестиции и други проекти. Таа го организираше и поддржа процесот на донесување законски решенија за повеќе закони од областа на управувањето со јавните финансии. Од 2015-2019 година таа беше менаџер за инвестиции во South Central Ventures, VC фонд со 40 милиони евра средства под управување, фокусирани на технолошки компании во Балканскиот регион. Таму, таа беше одговорна за управување со секојдневното работење на канцеларијата во Скопје, како и за развој на бизнисот за македонскиот, косовскиот и албанскиот пазар. Таа водеше 5 инвестициски процеси во компании, кои се движат од 100.000 до 500.000 евра почетна инвестиција секоја, од почетната фаза на извори на зделки до затворање и следење на инвестицијата. Една од компаниите подоцна собра над 30 милиони евра и е една од најуспешните во портфолиото.
Таа е дипломиран финансиски менаџер на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Р.С. Македонија и го помина I ниво од програмата CFA обезбедена од Институтот CFA.

18:00 – 18:15 Q / AФорма за аплицирањеИме:

Презиме:Институција:

ЕМБС:ЕДБ:

Работно место:Телефонски број:

e-mail:
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

АБИТ Скопје, ЕДБ МК: 4058014518250

Уплатата се врши на следниве жиро сметки:

210069343150166 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

200002761797281 Стопанска Банка АД Скопје

370021100109813 Еуростандард Банка АД Скопје

-------------------------------------

PAYMENT DETAILS:

Academy of Banking and Information Technology – Skopje

Bank: NLB Tutunska Banka AD Skopje

Bank address: St. “Majka Tereza” No. 1 Skopje

IBAN: MK07210722000039546

SWIFT CODE: TUTNMK22


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by