MK EN

ПОЧЕСНИ НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМСКИ СОВЕТ


Д-р Андреј Шелц
Подпретседател на Универзитет за Информатички Технологии и Менаџмент - Жежов / Полска
Проф. Д-р Зоран Грубишиќ
Академија за Банкарство - Србија
Проф. Д-р Иван Шверко
Член на УО на Хрватска Банка - Загреб
Проф. Д-р Дејан Шошиќ
Поранешен гувернер на Централна Банка на Србија и универзитетски професор
Проф. Д-р Кемал Козариќ
Гувернер на Централна Банка на БиХ и универзитетски професор
Проф. Д-р Никола Фабрис
Вицегувернер на Централна Банка на Црна Гора и универзитетски професор
Проф. Д-р Мајкл Фауленд
Вицегувернер на Централна Банка на Хрватска

Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by