MK EN

АБИТ ВРЕДНОСТИ

 

МИСИЈА


Да создадеме современи концепти на специјалистичко образование и да поставиме нови професионални образовни стандарди во двете најперспективни и силно поврзани индустрии во светот: банкарската и информатичката.

 

ВИЗИЈА


Ние сакаме да го направиме Балканот подобро место за живеење. Ние сакаме да помогнеме за успех.

 

ЦЕЛИ


  • Финансиска едукација и зголемување на нивото на финансиска писменост на населението во Р.М.
  • Помагање преку специјализиран тренинг и едукација во областите на банкарство, сметководство, информатички технологии и претприемништво.
  • Развој на информатичката наука и технологија во Р.М.
  • Промоција на домашна и интернационална соработка со универзитети, високи школи, институти, академии и останати неформални образовни институции.
  • Промоција на претприемништвото како современа деловна и развојна филозофија на приватните и јавните, стопанските и нестопанските претпријатија.
  • Развој на издаваштво (издавачка дејност) во насока на обезбедување на достапност на информациите до јавноста и развој на научната мисла.
  • Помагање на населението при партиципатијата во регионалните проекти и користењето на Европските и останатите меѓународни фондови.
  • Создавање во континуитет, креативна интелегенција која ќе биде водич или стимулатор за секој поединец во функција на креирање на успех (според начелата на Наполеон Хил).
  • Регрутирање, промоција и развој на квалитетни човечки ресурси, преку развивање на волонтерска пракса.


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by