MK EN

АКАДЕМСКИ СОВЕТ


Ѓорѓи Јанчевски
Член на Академски Совет
НЛБ Банка АД Скопје
Д-р Нина Фити Неделкова
Член на Академски Совет
Директор на HR во Комерцијална Банка АД Скопје
Проф. Д-р Фадил Бајрами
Член на Академски Совет
Вицегувернер на НБРМ
Диомидис Николетопоулос
Член на Академски Совет
Претседател на УО на Стопанска Банка АД Скопје
Николче Петкоски
Член на Академски Совет
Претседател на УО на Еуростандард Банка АД Скопје
Станимир Станчев
Член на Академски Совет
Член на УО на Централна Кооперативна Банка АД Скопје
Проф. Д-р Богољуб Јанкоски
Член на Академски Совет
Шеф на кабинет на гувернер на НБРМ
Проф. Д-р Љубе Трпески
Член на Академски Совет
Поранешен Гувернер на НБРМ и Универзитетски Професор
Туркан Адеми
Член на Академски Совет
Халк Банка АД Скопје
М-р Владимир Ефтимовски
Член на Академски Совет
Претседател на УО на Стопанска Банка АД Битола
Доц. Д-р Зоран Колев
Член на Академски Совет
ТТК Банка АД Скопје
Проф. Д-р Билјана Ангелова
Член на Академски Совет
Директор на Економски Институт Скопје
Коста Митровски
Член на Академски Совет
Претседател на УО на Уни Банка АД скопје
Дамир Кудер
Член на Академски Совет
Член на УО на НЛБ Банка АД Скопје
Проф. Д-р Евица Делова Јолевска
Член на Академски Совет
Директор на дирекција за вонтеренска супервизија на НБРМ
М-р Катерина Бошевска
Член на Академски Совет
Генерален директор во EOS Матрих ДООЕЛ Скопје
Д-р Кенан Идризи
Член на Академски Совет
МБПР АД Скопје
Бранка Павловиќ
Член на Академски Совет
Претседател на УО на Охридска Банка, Сосиете Женерал
М-р Милојица Дакиќ
Член на Академски Совет
Поранешен Гувернер на Народна Банка на Црна Гора

Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by