22.12.2017

БИДИ ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ СО АБИТ

Аплицирај за семинарот
За сите сметководители и банкари, Академијата за банкарство и информатичка технологија (АБИТ) организира обуки за континуирано професионално усовршување на сметководители и овласетни сметководители. 
Уредно пополнетата пријава која ќе ја најдете на копчето "Аплицирај за семинарот", испратетe ја на следната e-mail адреса:  info@abit.edu.mk                   
Телефони за повеќе информации: 02 3 125 500;  071 215 118 
Цена од 2.000 мкд
Продолжуваме понатаму со Втората Тематска целина со следните термини:
12 и 13 декември - Скопје, АБИТ (зграда на Македонска берза)  
15 и 16 декември - Охрид, хотел Ројал Вју22 и 23 декември - Прилеп, хотел Кристал Палас
22 и 23 декември - Тетово, хотел Лирак
На семинарите, како предавачи со особено влијание се вклучени голем дел на истакнати експерти со долгогодишно сметководствено-финансиско и даночно работно искуство (висок менаџмент во банки и фирми, експерти од НБРМ, експерти во УЈП и експерти со 30 годишно искуство во буџетско сметководство и Универзитетски професори). 
АГЕНДА 
Ден 1
ВРЕМЕ ТЕМА КПУ часови
10:00-12:00   Актуелни теми-други професионални и регулаторни тела:   -Централен регистар на   РМ
  -Комисија за хартии од вредност
 3
12:00-12:15   ПАУЗА  
12:15-14:15   Актуелни теми-други професионални и регулаторни тела:    -Управа за финансиско разузнавање
  -Диекција за заштита на лични податоци
3
14:15-15:40   Soft skills 2
Ден 2
ВРЕМЕ ТЕМА КПУ часови
10:00-12:00   Актуелни теми-други професионални и регулаторни тела 3
12:00-12:15   ПАУЗА  
12:15-12:55   Даноци 1
12:55-14:15   МСФИ и ажурирање на МСФИ 2
14:15-15:40   Информатичка технологија 2

Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by