Академијата за банкарство и информатичка технологија | АБИТ Скопје ќе биде дел од одбележувањето на “Денови на финансиска писменост“.

За таа цел, организираме бесплатен настан за промоција на професијата Controlling „Controlling Friday with ABIT“, на тема:

                                „Стратешки и оперативен контролинг во време на кризи“

Модератор:

проф. др. Синиша Наумоски

Дискутанти:

 д-р Нина Ангеловска, поранешна министерка за финансии на Р. С. Македонија

Весна Филиповска, директор на дирекција за финансии, сметководство и контрола во НБРСМ

 Тема: „Cost Controlling во кризна состојба и влијание врз буџетот во 2021 година“

 м-р Живко Димовски, директор на одделот за финансии и админстрација КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид

 Тема: „Улогата на контролингот во управување со кризи“

 Драган Илиевски, раководител на финансии, Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

 Тема: „Ново планирање во времето на кризата“

 Владимир Давчев, раководител на сертификација за ризици во АБИТ и бакарски експерт

 Тема: „Ефективно управување со трошоци во време на криза“

АБИТ е член на интернационалната група за контролинг (International Group of Controlling – IGC) и активен чинител при развојот на модел за надлежности на контролерите што се објави во 2017 година во С.Р. Германија.

АБИТ школата за контролинг, под менторство на германскиот Институт Хајделберг сертифицираше 54 македонски контролери во четири академски години и реализаираше три меѓународни конференции со повеќе од 400 учесници.

КОНТАКТ ИНФО: +389 71 215 118; academic@abit.edu.mk


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by