Управување со ризици(генерален пристап), Базелски и регулаторни стандарди и работење на филијалите на Банката ризици

Аплицирај за семинарот

Согласно Европска рамка за квалификации, а со цел обезбедување на Европски квалитет за стручно образование и наука (European Quality Assurance for Vocational Education and Training - EQAVET), сертфикатите кои АБИТ ги издава се одржуваат со стекнување на 90 КПУ / или ECVET поени (European Credit points for Vocational Education and Training - Европски кредит поени за стручно образование и наука) во рамка од 3 години. 

Напомена: секој слушател кој се стекнал или има намера да се стекне со меѓународен сертификат за завршена специјалзиација во АБИТ, согласно Европската банкарска тренинг асоцијација од Брисел треба да се здобие со најмалку 30 КПУ / ECVET бодови за една годни или да посетува четири (4) семинари или работилници годишно (1 семинар = 8 КПУ/ECVET бодови).

Секој отворен семинар во АБИТ започнува во 12:00 и трае до 15:30 часот.

Временскиот интервал од 4 часа исполнет активен труд (2 блока 90+90 минути), пауза (15 минути).

Максималниот број на учесници во отворените семинари е лимитиран на 15, и цената вклучува: материјали за учесниците и додаток на сертификат - потврда за стекнати 8 КПУ /ECVET бодови

Регуларна цена за семинар: 150 ЕУР

Цената за еден ONLINE семинар е 30 ЕУР (80% ПОПУСТ)

Местата се ограничени! За таа цел учеството на ONLINE семинарот ќе ви биде потврдена по e-mail, заедно со ZOOM.US линкот преку кој ќе се поврезете на ONLINE семинарот.

За повеќе информации јавете се на контакт телефон +389 71 215 118, или на e-mail: academic@abit.edu.mk


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by