BËHU KONTABILIST I AUTORIZUAR ME ABIT
Për të gjithë kontabilistët dhe bankierët, Akademija për banka dhe teknologji informative (ABTI) organizon trajnime të vazhdueshme profesionale për kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar. Paraqituni në: http://www.abit.edu.mk/News.aspx…

Për më shumë informacioni lajmërohuni në numrat e telefonit : 02 3 125 500 ; 071 215 118
Trajnimet fillojnë nga data 06 Tetor deri më 25 Nëntor të vitit 2017.
Çmimi prej 2.000 den
06, 07 Tetor, Tetovë - „UEJL“ (salla e kongresit)
13, 14 Tetor, Shkup - ABIT (bursës së Maqedonisë)
13, 14 Tetor, Gostivar - hotel restorani „Panorama“ 
27, 28 Tetor, OHËR – hotel “Royal View”
03,04 Nëntor, PRILEP – hotel „Kristal Palace“
17, 18 Nëntor, SHKUP - ABIT (bursës së Maqedonisë)
24, 25 Nëntor, TETOVË - „Hotel Lirak"

Dita e parë

Koha

Tema

Orë

09:30-10:15

 Tatimet

 

3

10:15-11:00

 Tatimet

11:05-11:50

SNRF dhe azhurimi I SNRF

11:50-12:50

Pauza

 

12:50-13:35

Kodeksi i etikës së SNK për kontabilist profesional

1

13:35-14:20

Regullativa ligjore

 

3

14:20-15:05

Regullativa ligjore

15:10-15:55

Regullativa ligjore

15:55-16:40

Tema aktuale – organet tjera  regullatore dhe profesionale

1

Dita e dytë                             

Koha

Tema

Orë

09:30-11:50

SNRF dhe azhurimi I SNRF

3

11:50-12:50

Pauza 

 

12:50-14:20

Tatimet

2

14:25-16:40

 Kontrolli I kualitetit të kontabilitetit

3

Çmimi për një orë  = 250 den

Trajnimi dy ditor  16 orë = 4000 den

Vërejtje: Në seminar si ligjërues janë inkuadruar ekspert të njohur me përvojë të gjatë nga sfera e kontabilitetit dhe tatimeve (ekspert të DHP, anëtarë të këshilleve drejturse, ekspert nga Banka qëndrore dhe profesor universitar)

Pjesë e ligjëruesve janë:

Doc.Dr. Rametulla Ferati, kontabilist i autorizuar dhe profesor universitar

Mr.Sc. Nedime Sallai, Kontabiliste e autorizuar dhe asistente në universitet

Mr.Sc. Agron Arifi, Kontabilist i autorizuar dhe Drejtor falimentues,

Mr.Sc. Dardana Ismaili-Imeri, kontabiliste


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by