Едногодишна сертификациона програма во партнерство со Retail Banking Academy® LONDON

CERTIFIED RETAIL BANKER® - postgraduate diploma (Level I, II and III)


Напомена


Уписен рок: јануари - февруари, 2017 година

Информации


Вкупен фонд на часови: 192 
Времетраење: 1 година
Почеток: 2017 година
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно (петок во 17:00 часот и сабота од 10:00 часот)


exam fee CRB ICRB IICRB III
89 EUR 996 EUR - 61.433 МКД 1.156 EUR - 71.315 МКД 1.245 EUR - 76.805 МКД

 

RBA Vision by Eveln Hunter-Jordan

 

RBA Origins by Michael Lafferty:

 

RBA Curriculum – by Abdul Rahman


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by