Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација 

Програмата е изработена во соработка со Retail банкарската академија од Лондон под менторство на EBTN (Еuropean banking and financial services training association).  


Напомена


Уписен рок: во тек

Информации


Вкупен фонд на часови: 100 часови
Времетраење: 1 година
Почеток на предавања НОВИ групи: октомври 2022
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат) / онлајн преку ZOOM платформата
Динамика на обуката: еднаш неделно 


Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCBM 1CBM 2CBM 3
30 EUR 390 EUR - 24.063 МКД 480 EUR - 29.616 МКД 480 EUR - 29.616 МКД

невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД

невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД

невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД

 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by