23.09.2014

ВТОР УСПЕШЕН СЕМИНАР НА АБИТ


  

Под мотото „ABIT-THANKSGIVING“, во конгресната сала на Македонска берза АД Скопје, на 19-ти септември 2014 годинапред 30 слушатели - банкарски специјалисти, Академијата за банкарство и информатичка технологија, успешно го организираше бесплатниот еднодневен специјалистички семинар на тема: Ликвидносен ризик и трансферни цени (според стандардите на Базел 3)“


Во контекст на тоа, беше направена внатрешна евалуација на предвањата и предвачот од Република Хрватска Проф. д-р Иван Шверко. Според мислењето на слушателите, семинарот ги задоволува очекувањата во целот, со оглед на тоа што, по сите евалуациски прашања добиени се просечни оцени далеку над 4,00. Имено, на прашањето: Колку предавачот на јасен и занимлив начин ја пренесе темата предвидена со овој семинар? Резултатот беше најголем и тоа: 4,54 (средна оцена).
АБИТ, со воведувањето на ваквото неформално правило - објавување на реаултатите од екстерното евалуирање на предавачите специјалисти, сака да постигне поголем квалитет во изборот на предавачите, како и зголемување на вклученоста на слушателите во изборот на темите и предавачите во иднина.

На крајот, упатуваме голема благодараност за сите банки кои ја дадоа довербата на АБИТ.

ПРОДОЛЖУВАМЕ ПОНАТАМУ ЗАЕДНО!


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by