16.02.2015

ЗАПОЧНА СО РАБОТА „ABIT SCHOOL OF CONTROLLING“


 
Денес во просториите на НБРМ, започна вториот семестар за специјалистички семинари на Академијата за банкарство и информтичка технологија (АБИТ) Скопје. За таа цел, како тема на дводневниот семинар беше: „Controllingинструменти зазголемување на ефикасноста и профитабилноста на банката“.
Втор од ваков вид, семинар, се планира да се реалиизра на крајот на месец март 2015 година во Загреб. Оттука, тоа ќе биде прв исчекор напред за промоција на АБИТ семинарите во регионот.


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by