Како банките успеваат со толку минимално учество на сопствениот капитал во вкупните средства, да обезбедат дополнителни извори на финансирање за континуитет во своето работење?

КАПИТАЛ И НЕГОВА АДЕКВАТНОСТ ВО КОМЕРЦИЈАЛНОТО БАНКАРСТВО

Отсуството на доволен износ на капитал е лимитирачки фактор за банкарските активности, а со тоа, ограничениот капитал е кочница и за поголема профитабилност, односно максимизирање на пазарната вредност на банката

Проф. д-р Синиша Наумоски, 
статија за научниот кварталник за финансии „e-Finance“ од Република Полска

За да ја прочитате целата статија, кликнете на сликата:


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by