Конкурс за запишување на слушатели на стручни специјализации во областите на информатичките технологии во одделот New Тech. Academy во учебната 2019/2020


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by