24.01.2015

СОПСТВЕНА СЛИКОВИТА ИЛУСТРАЦИЈА НА НОВАТА ПРОГРАМА НА „EUROPEAN CENTRAL BANK“, НАРЕЧЕНА „КВАНТИТАТИВНО ОЛЕСНУВАЊЕ“


 

Марио Драги, првиот човек на Европската централна банка објави дека новата програма за вбризгуавње на парични средства во економијта подразбиракупување на хартии од вредност (државни обврзници).


Овој потег на ЕЦБ, подразбира зголемување на инфлацијата, а со тоа и зголемување наколичината на пари во оптек,  што ќе резултира првично со зголмеување на кредитирањетои секако поевтини кредити за компаниите и домаќинствата во земјите од еврозоната.

Крајните ефекти се очекуваат да бидат: стимуација на потрошувачката и создавање на нови работни места, како и поттикнување на инвеститорите да вложуваат во проекти и финансиска актива со поголем очекуван принос.


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by