MK EN

УПРАВЕН ОДБОР


Д-р Маја Стевкова Штериева
Претседател на Управен Одбор
Член на УО Комерцијална Банка АД Скопје
Проф. Д-р Драгољуб Арсовски
Претседател на Академски Совет
Претседател на УО на ТТК Банка АД Скопје
Проф. Д-р Евица Делова Јолевска
Заменик Претседател на Управен Одбор
Директор на дирекција за вонтеренска супервизија на НБРМ
Доц. Д-р Синиша Наумоски
Извршен Директор
Универзитетски професор и консултант
Проф. Д-р Фадил Бајрами
Член Управен Одбор
Вицегувернер на НБРМ
М-р Тони Стојановски
Член Управен Одбор
Член на Управен Одбор на Стопанска Банка АД Скопје
Николче Петковски
Член Управен Одбор
Претставител на Управен Одбор на Еуростандард Банка АД Скопје
Наталија Алексова
Член Управен Одбор
Член на Управен Одбор на ТТК Банка АД Скопје
М-р Владимир Ефтимовски
Член Управен Одбор
Претседател на Управен Одбор на Стопанска Банка АД Битола
Сандра Томановиќ
Член Управен Одбор
КИБС АД Скопје
М-р Бесим Билали
Член Управен Одбор
МБПР АД Скопје

Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by