12.06.2019

Втора меѓународна конференција за контролинг 

“Модерно планирање и системи на буџетирање во дигиталното окружување“

Аплицирај за семинарот  

Општи податоци


Локација: Хотел DoubleTree by Hilton 
Времетраење: 10:00 – 17:00 часот
Рок за пријавување: до 04 јуни 2019          

КОНТАКТ ИНФО: +389 2 312 55 00, +389 70 355 656

ЦЕНА:
Уплатата за учество на обуката е 149 ЕУР

Полноправните членки на АБИТ, плаќаат само 50% котизација, 75 ЕУР

НАПОМЕНА: за двајца пријавени учесници од иста компанија, третиот доаѓа БЕСПЛАТНО

Цели


Контролингор е исклучително важна функција за менаџментот при управувањето со бизнисот на компанијата.
Со цел контролингот успешно да ја изврши својата задача во деловната практика, контролингот и
менаџментот мора да ги знаат најновите трендови во контролинг и применувањето на современите контролинг знаења.
Целта на конференцијата е:
 презентација на реномирани домашни и странски експерти од финансиската (бизнис) практика и
 работата на моделите за модерни системи за планирање и буџетирање во дигиталното окружување

 

Целна група


Конференцијата е наменета за сите институции: банки, осигурителни компании, приватни и јавни претпријатија и организации кои имаат имплементирано или ќе спроведат "Контролинг" во нивната организација. Особено за средно до високо ниво на контролинг во банките и финансиските институции, корпоративното управување, супервизори, внатрешни ревизори, сметководители, секторски менаџери, високо ниво специјалисти.

Содржина


Отворање на конференцијата од г-дин Дамјан Манчевски , Министер за информатичко општество и администрација на Р.С. Македонија
- Воведно обраќање од Проф. д-р Улрих Зеител, Претседател на Деканската управа на Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје и извршен директор на FORUM Institut for Management, Германија

МОДУЛ 1: Модерно буџетирање: ICV пристап
Предавач: Роналд Глеих (член на одборот на IGC, партнер во Horvath Academy, професор на EBS University (Германија) и член на Деканската управа IBMHS.EU)

МОДУЛ 2: ИТ-поддршка за модерно планирање и буџетирање
Предавач: Митка Мојсовска (раководител на контролинг сектор во КОЛА ДООЕЛ, Скопје и контролинг тренер во АБИТ)   

МОДУЛ 3: “Best German Planning Case” од DATEV
Предавач: Клаудиа Марон (DATEV еG, раководител за управување, експерт за дигитална економија / промени и Делегат за Јужна Германија на ICV Меѓународна работна група)

МОДУЛ 4: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на македонска банка
Предавач: Драган Илиевски, финансов директор на Шпаркасе Банка АД Скопје

МОДУЛ 5: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на осигурителна компанија
Предавач: Билјана Аргир, контролинг и риск менаџер во САВА осигурување АД Скопје и контролинг тренер во АБИТ

МОДУЛ 7: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на производствена компанија
Предавач: Весна Василева, м
енаџер за сметководство за Јужен Балкан во Империал Тобако АД Скопје

МОДУЛ 8: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на производствена компанија
Предавач: Бојан Симоски, м
енаџер за финансии во МАРКАРТ Македонија ДООЕЛ Велес

 

Панел дискусија на тема: Модерно планирање и системи на буџетирање во дигиталното окружување
Модератор: Проф. Д-р  Синиша Наумоски 
Говорници: Роналд Глеих (Германија)
                    Клаудиа Марон (Германија)
                    Виктор Мизо, Извршен директор на КОСТАЛ Груп 
                    Беркан Имери, Финансов директор на ХАЛКБАНК АД Скопје                                                                                                                 Василис Василиадис, Финансов директор во ПИВАРА АД Скопје 
                 

 

Потврдување и јазик


На крајот од коференцијта секој учесник се добива сертификат.

Конференцијата ќе се одвива на македонски и англиски јазик.

Говорници


 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by