Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација 

Програмата е изработена во соработка со Retail банкарската академија од Лондон под менторство на EBTN (Еuropean banking and financial services training association).  


Напомена


Уписен рок:  од 01 декември 2019 -  до 17 февруари 2020

Информации


Вкупен фонд на часови: 96 часа
Времетраење: 
Почеток на предавања НОВИ групи:  март 2020
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно (вторник и четврток 17:00 часот)


Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCCА 1CCА 2CCА 3
30 EUR  390 EUR - 24.063 МКД 480 EUR  - 29.616 МКД 480 EUR  - 29.616 МКД
невработени и студенти 20%
312 EUR  - 19.250 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR  - 23.693 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД

 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by