14.09.2014

Е-БАНКАР ПРВО БЕСПЛАТНО СПИСАНИЕ ЗА ФИНАНСИИ


АБИТ, сака да Ве информира дека од 01 Септември, единствени во Македонија ќе бидеме издавачи на првото бесплатно списание:

 

 

За таа цел, направивме и интернационализаиција на бесплатното списание  е-Банкар во Република Полска преку партнерски договор со

 

 

Целта на ваквото списание ќе биде, активна промоција на научните работници во делот на банкарството и ИТ, преку развој на издавачката дејност и научната мисла во земјите од Европската Унија.

Списанието ќе врши активна промоција и маркетинг на банкарските работници и комерцијалните банки во реалниот сектор, а сè со цел, развој на претприемништвото и финансиската едукација, како и зголемување на нивото на финансиска писменост на населението во Р.М.

На почетокот, во првата година “е-БАНКАР” ќе излегува како кварталник, понатаму, во 2015 година како месечник и во текот на 2016 година списанието ќе биде првиот бесплатен неделник.


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by