АБИТ инфо: на 22 јануари, 2019 година во Хајделберг (Германија) во ФОРУМ институтот за менаџмент се одржа втората седница на УО на германската високообразовна установа – Institute for Business & Management HEIDELBERG со седиште во Скопје. Меѓу другото, на седницата беше потврдено учеството на гермаската установа од Хајделебрг во капиталот на Академијата за банкарство и информатичка технологија - АБИТ во висина од 44%. Имено, како в.д. претседтел на УО на АБИТ беше назначен претседателот на УО на германската високообразовна установа – Institute for Business & Management HEIDELBERG, проф. д-р Улрих Зеител. Со тоа, АБИТ станува единствен член и дел од HEILDEBERG групацијата на Балканот.

(членови на Управен Одбор)


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by