АПЛИЦИРАЈ ЗА ЕДНОГОДИШНИТЕ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

     - Certified Risk Manager®

     - Certified Compliance Specialist®

     - Certified Accounting Specialist®

     - Certified Credit Analyst®

     - Certified Branch Management®

     - Certified Controller®

     - *NEW- Certified Bank Supervisor®

     - *NEW- Certifies Trade Finance Specialist®

Почеток на предавања на НОВИ групи: ФЕВРУАРИ 2019 год.

Прв уписен рок: од 01 ноември до 31 декември, 2018 год.

Втор уписен рок: од 08 јануари  до 31 јануари,  2019 год.

Специјализациите се дел од дуалните магистерски студии на германската програма “MBA in Finance & Controlling”, подржани од:

* FORUM Institute for Management, Heidelberg

* HORVÁT ACADEMY, Stuttgart

* University of Applied Management Studies, Mannheim

* EBS Business School & Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS” прво рангирана бизнис школа во С.Р. Германија  🇩🇪🇪🇺

Студиите се акредитирани од Министерството за образование и наука на Р.М. (Одборот за акредитација и евалуација на високото образовани) и изработени во соработка со EBTN (European banking and financial services training association) од Брисел. 

На крајот од специјализацијата добивате:

* 20 трансферни ЕКТС (кредити) на меѓународните магистерски студии, акредитирани во Р. Македонија и С.Р. Германија; 

** 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ - континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;

*** Специјалистички сертификат – Диплома за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.

Повеќе информации на: info@abit.edu.mk  или на телефоните: 071 215 118; 02 3 125 500


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by